• ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI : 30 WRZEŚNIA 20201
  • TERMIN PRZESYŁANIA PEŁNEGO TEKSTU REFERATU: 30 WRZEŚNIA 2021
  • POWIADOMIENIE AUTORÓW O PRZYJĘCIU REFERATU: 30 WRZEŚNIA 2021
  • WARUNKIEM OPUBLIKOWANIA PRZYJĘTEGO I POZYTYWNIE ZRECENZOWANEGO REFERATU JEST UISZCZENIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ W TERMINIE DO: 30 WRZEŚNIA 2021
  • DATA KONFERENCJI: 21 PAŹDZIERNIKA 2021