• ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI :31 SIERPNIA 2022      15 PAŹDZIERNIKA 2022
  • TERMIN PRZESYŁANIA PEŁNEGO TEKSTU REFERATU: 30 WRZEŚNIA 2022    15 PAŹDZIERNIKA 2022
  • POWIADOMIENIE AUTORÓW O PRZYJĘCIU REFERATU: 31 PAŹDZIERNIKA 2022
  • WARUNKIEM OPUBLIKOWANIA PRZYJĘTEGO I POZYTYWNIE ZRECENZOWANEGO REFERATU JEST UISZCZENIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ W TERMINIE DO: 30 WRZEŚNIA 2022
  • DATA KONFERENCJI: 17 LISTOPADA 2022