• ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI: 31 SIERPNIA 2023    15 PAŹDZIERNIKA 2023
  • TERMIN PRZESYŁANIA PEŁNEGO TEKSTU REFERATU: 30 WRZEŚNIA 2023  15 PAŹDZIERNIKA 2023
  • POWIADOMIENIE AUTORÓW O PRZYJĘCIU REFERATU: 31 PAŹDZIERNIKA 2023
  • WARUNKIEM OPUBLIKOWANIA PRZYJĘTEGO I POZYTYWNIE ZRECENZOWANEGO REFERATU JEST UISZCZENIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ W TERMINIE DO: 30 WRZEŚNIA 2023
  • DATA KONFERENCJI: 16 LISTOPADA 2023