• ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI : 31 MAJA 2020 30 WRZEŚNIA 2020
  • TERMIN PRZESYŁANIA PEŁNEGO TEKSTU REFERATU: 30 CZERWCA 2020 30 WRZEŚNIA 2020
  • POWIADOMIENIE AUTORÓW O PRZYJĘCIU REFERATU: 30 WRZEŚNIA 2020 30 PAŹDZIERNIKA 2020
  • WARUNKIEM OPUBLIKOWANIA PRZYJĘTEGO I POZYTYWNIE ZRECENZOWANEGO REFERATU JEST UISZCZENIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ W TERMINIE DO: 30 WRZEŚNIA 2020
  • DATA KONFERENCJI: 15 PAŹDZIERNIKA 2020