Terminy

 

 

  • ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI : 30 KWIETNIA 2019 30 WRZEŚNIA 2019
  • TERMIN PRZESYŁANIA PEŁNEGO TEKSTU REFERATU: 31 MAJA 2019 30 WRZEŚNIA 2019

  • POWIADOMIENIE AUTORÓW O PRZYJĘCIU REFERATU: 30 WRZEŚNIA 2019

  • WARUNKIEM OPUBLIKOWANIA PRZYJĘTEGO I POZYTYWNIE ZRECENZOWANEGO
    REFERATU JEST UISZCZENIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ W TERMINIE DO: 30 WRZEŚNIA
    2019

  • DATA KONFERENCJI: 17 PAŹDZIERNIKA 2019