KATEDRA RACHUNKOWOŚCI ORAZ KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

XII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE TEORIA I PRAKTYKA
16 LISTOPADA 2023 ROKU

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

AKADEMICKIE CENTRUM BADAŃ EUROREGIONALNYCH
AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
PRACOWNIA ANALIZ GOSPODARCZYCH

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
REGIONALNY ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


 

PARTNER WYDARZENIA

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

 

Tematyka przewodnia konferencji - System informacyjny rachunkowości i jego wykorzystanie w zarządzaniu finansami jednostki.

 

Tematyka szczególowa:

 • Polityka rachunkowości
 • Rachunkowość zarządcza i controling
 • Rachunkowość środowiskowa
 • Sprawozdawczość zintegrowana
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
 • Finansowanie działalności jednostek gospodarczych
 • Modele biznesowe przedsiębiorstw
 • Finanse przedsiębiorstw w dobie kryzysu
 • Zarządzanie finansami w różnych jednostkach gospodarczych
 • Finansowe aspekty zielonej gospodarki
 • Zagrożenia i wyzwania w erze transferu informacji