KATEDRA RACHUNKOWOŚCI ORAZ KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

XIII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE TEORIA I PRAKTYKA
14 LISTOPADA 2024 ROKU

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

AKADEMICKIE CENTRUM BADAŃ EUROREGIONALNYCH
AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
PRACOWNIA ANALIZ GOSPODARCZYCH

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
REGIONALNY ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

 

Tematyka przewodnia konferencji - Koncepcja zrównoważonego rozwoju w finansach i rachunkowości.

 

Tematyka szczególowa:

  • Zasady zrównoważonego rozwoju w finansach i rachunkowości
  • Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju
  • Rola rachunkowości w zapewnianiu wiarygodności informacji o zrównoważonym rozwoju
  • Inwestycje społecznie odpowiedzialne i zrównoważone finansowanie
  • Instrumenty finansowania zrównoważonego rozwoju
  • Zrównoważony rozwój w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym
  • Pomiar i raportowanie wyników zrównoważonego rozwoju
  • Etyczne aspekty inwestowania i finansowania zrównoważonego rozwoju
  • Wyzwania i szanse wdrażania zrównoważonego rozwoju w MŚP