KATEDRA RACHUNKOWOŚCI ORAZ KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

X OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE TEORIA I PRAKTYKA
21 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

 

AKADEMICKIE CENTRUM BADAŃ EUROREGIONALNYCH
AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
PRACOWNIA ANALIZ GOSPODARCZYCH

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
REGIONALNY ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

Tematyka przewodnia konferencji obejmuje Ryzyko we współczesnej rachunkowości i finansach

 

I  Rachunkowość

  • Rola biegłego rewidenta w wykrywaniu istotnych zniekształceń sprawozdania finansowego.
  • Polityka rachunkowości jako instrument informowania o ryzyku.
  • Rola rezerw w pomiarze i kontroli ryzyka.
  • Prezentacja ryzyka w sprawozdawczości finansowej.

II Finanse 

  • Metody zarządzanie ryzykiem w jednostce organizacyjnej.
  • Kontrola wewnętrzna jako element procesu zarządzania ryzykiem.
  • Raportowanie informacji o ryzyku jako element sprawozdawczości finansowej.
  • Fałszowanie sprawozdań finansowych.
  • Ryzyko nadużyć w działalności gospodarczej.
  • Modele dyskryminacyjne jako narzędzie pomiaru ryzyka upadłości jednostki gospodarczej.