KATEDRA RACHUNKOWOŚCI ORAZ KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

XII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE TEORIA I PRAKTYKA
16 LISTOPADA 2023 ROKU

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

 

AKADEMICKIE CENTRUM BADAŃ EUROREGIONALNYCH
AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
PRACOWNIA ANALIZ GOSPODARCZYCH

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
REGIONALNY ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

 

Tematyka przewodnia konferencji - Wpływ zmiennych warunków funkcjonowania na kształtowanie obrazu jednostki w rachunkowości i finansach - wybrane problemy.

 

Tematyka szczególowa:

  • x
  • x
  • x
  • x
  • x