KATEDRA RACHUNKOWOŚCI ORAZ KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

X OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE TEORIA I PRAKTYKA
 W 2021 ROKU

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

 

AKADEMICKIE CENTRUM BADAŃ EUROREGIONALNYCH
AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
PRACOWNIA ANALIZ GOSPODARCZYCH

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
REGIONALNY ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

Tematyka konferencji:

 

I   Współczesne problemy teorii i praktyki rachunkowości

 • Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdawczości finansowej.
 • Modele rachunkowości różnych jednostek kontynuujących działalność.
 • Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa.
 • Pomiar dokonań w systemie rachunkowości.
 • Współczesne koncepcje rachunku kosztów i ich wykorzystanie w praktyce.
 • Rola informacji  finansowo - księgowej w procesie decyzyjnym.
 • Instrumenty rachunkowości zarządczej.
 • Rachunkowość kreatywna.

 

II  Zjawisko upadłości we współczesnej gospodarce

 • Metody prognozowania upadłości przedsiębiorstwa.
 • Konsekwencje finansowe upadłości gospodarczej - ujęcie mikro i makroekonomiczne.
 • Determinanty upadłości przedsiebiorstw.
 • Postępowanie restrukturyzacyjne w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością.
 • Rewizja finansowa a audyt wewnętrzny.
 • Rachunkowość jednostek niekontynuująch działalności.
 • Przesłanki upadości konumenckiej.
 • Postępowanie w przedmiocie upadłości konsumenckiej.