KATEDRA RACHUNKOWOŚCI ORAZ KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

XI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE TEORIA I PRAKTYKA
17 LISTOPADA 2022 ROKU

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

 

AKADEMICKIE CENTRUM BADAŃ EUROREGIONALNYCH
AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
PRACOWNIA ANALIZ GOSPODARCZYCH

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
REGIONALNY ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA
SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

 

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

Tematyka przewodnia konferencji obejmuje Ryzyko w działalności współczesnych przedsiębiorstw

 

Tematyka szczególowa:

 • Rola biegłego rewidenta w wykrywaniu istotnych zniekształceń sprawozdania finansowego.
 • Polityka rachunkowości jako instrument informowania o ryzyku.
 • Rola rezerw w pomiarze i kontroli ryzyka.
 • Prezentacja ryzyka w sprawozdawczości finansowej.
 • Ujęcie opisu ryzyka w sprawozdawczości niefinansowej.
 • Metody zarządzanie ryzykiem w jednostce organizacyjnej.
 • Kontrola wewnętrzna jako element procesu zarządzania ryzykiem.
 • Raportowanie informacji o ryzyku jako element sprawozdawczości finansowej.
 • Fałszowanie sprawozdań finansowych.
 • Ryzyko nadużyć w działalności gospodarczej.
 • Modele dyskryminacyjne jako narzędzie pomiaru ryzyka upadłości jednostki gospodarczej.