Opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł od osoby i obejmuje: publikację referatu w monografii pokonferencyjnej oraz poczęstunek w trakcie obrad. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu noclegu. Opłata za publikację referatu bez udziału w konferencji wynosi 250 zł.

Opłaty należy wnosić w terminie do 30 WRZEŚNIA 2020 r. na konto:

Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Ekonomiczny
SANTANDER BANK O/Gorzów Wielkopolski

13 1500 1416 1214 1001 0730 0000


W tytule przelewu prosimy podać swoje imię i nazwisko z dopiskiem RiF-TiP 2020

 

Uwaga!!! Faktura jest wystawiana na dane osoby lub firmy, która DOKONUJE WPŁATY.