Opłata za udział w konferencji wynosi 250 zł od osoby i obejmuje: publikację referatu w monografii pokonferencyjnej. 

W przypadku publikacji wieloautorskiej koszt opłaty wynosi 150 zł od każdego współautora. 

Opłaty należy wnosić w terminie do 30 WRZEŚNIA 2021 r. na konto:

Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Ekonomiczny
SANTANDER BANK O/Gorzów Wielkopolski

13 1500 1416 1214 1001 0730 0000


W tytule przelewu prosimy podać swoje imię i nazwisko z dopiskiem RiF-TiP 2021

 

Uwaga!!! Faktura jest wystawiana na dane osoby lub firmy, która DOKONUJE WPŁATY.